ISO 9001 Kalite Hedefleri Nasıl Olmalı?

Kalite hedefleri, ISO 9001 standardının zorunlu kayıtlarından biridir. Peki bu hedefler nasıl olmalıdır? Firmanız için nasıl kalite hedefleri ortaya koymanız gerekir? Kalite hedefi nedir hakkında bu bağlantıyı okuyabilirsiniz.

Kısacası, kalite hedefleri, kalite politikasının temel unsurlarını öne çıkarmanın ve kuruluştaki insanların iyileştirmeye yönelik çalışmaları için bir odak noktası bulmanın en iyi yolu olabilir. Her şeyden önce iyileştirme, bir firmanın bir kalite yönetim sistemi uygulaması için önemli bir nedendir. Belki de ISO 9001: 2015 kalite yönetim sistemi hedefleri hazırlamadan önce bu linke tıklamak fayda sağlayabilecektir.

Kalite Hedefleri ve Planlama: Ne Yapılacak Nasıl Yapılacak?

Kalite hedefleri, şirketler tarafından kalite politikasındaki hedefleri iyileştirme planlarına odaklamak için kullanılan ana yöntemdir. Kalite politikası, müşteri gereksinimleri göz önünde bulundurularak oluşturulur, ardından kalite hedefleri, kalite politikası aracılığıyla müşteri gereksinimlerine geri bağlanır. Kalite hedefleri, kalite politikasında belirtilen hedefleri alır ve bunları planların yapılabileceği iyileştirme ifadelerine dönüştürür.

Kalite hedeflerinin her bölüm için ayrı ayrı ortaya konmasının yanısıra neyin ne zaman ve nasıl yapılacağının da adım adım planlanması gerekir. Hedefler, adımlar ortaya konmadan hiçbir zaman net değildir. Evet ortada bir kalite hedefi bulunmasına rağmen başlatıcı hareketler belirsizdir.

Kalite hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığının düzenli olarak kontrol edilmesi ve hedefler planlanırken risk ve fırsatların da değerlendirilmiş olması kuvvetle esastır.

Örneğin, bir üreticinin kalite politikası, en önemli gereksinimler olarak tam zamanında teslimat için müşteri ihtiyacını en önemli gereksinimler olarak tanımlamışsa, kalite politikasındaki amaç şöyle olabilir: onlara her zaman hatasız olarak ihtiyaç duyarlar. 

Bu durumda bu şirketin iki kalite hedefi olabilir: ilki zamanında teslimatın iyileştirilmesini ele almak ve ikincisi müşteriye gönderilen kusurlu parçaları ele almaktır. İlk hedef, önümüzdeki yıl içinde zamanında teslimatı %90’dan %95’e çıkarmak ve ikincisi: gelecek yıl içinde müşteri itirazlarını %10’dan %3’e düşürmek gibi olabilir. Bunu yaparken, kalite hedeflerinden elde edilen iyileştirme, doğrudan müşterinin ihtiyaçlarıyla bağlantılıdır.

Bu kalite hedefleri daha sonra, genel planlanan hedefe ulaşılmasına yardımcı olmak için her seviyede karşılık gelen hedefler ve planlarla organizasyonun her seviyesine iletilecektir. Şirketiniz dahili bir program kullanıyorsa, bu kalite hedeflerinin iletişimi için kullanmak için iyi bir formattır.

Hedeflerin, ürün hedeflerine kadar organizasyonun farklı seviyeleri için ayarlanması gerekir (örneğin, tüm kalite yönetim sistemi için ortak bir hedef, ardından genel hedefi destekleyen ürün veya süreç için bireysel hedefler). Bu ürün veya süreç hedeflerine genellikle temel performans göstergeleri adı verilir. Şirketin süreçlerin iyi işlediğinin önemli göstergeleri olarak belirlediği ölçütleri kullanarak, iyileştirme için genel ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi hedeflerini ölçmek çok daha kolay hale gelir.

Kalite Hedeflerinin İşe Yaramasını Nasıl Sağlayabilirsiniz?

İzleme, ölçme ve analiz prosedürüne göre nelerin izleneceğine, ölçüleceğine ve iyileştirileceğine karar verdikten sonra, önemli olan, iyileştirilmesi gerekenleri ele almada kalite hedeflerini etkili kılmaktır. İyileştirme 

Hedefler akıllı (belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve zamana dayalı) olacak şekilde tasarlanmalı ve şirketin tüm seviyeleriyle ilgili olmalıdır, yani her çalışanın işinin kalite hedeflerini karşılamayı nasıl desteklediğini anlamalıdır. Bunu yapmak için aşağıdakiler ele alınmalıdır:

Özgün ezbere olmayan kalite hedefleri; En iyi sonuçlar için, bir hedefin açık ve spesifik olması gerekir. “uygun olmayan ürünü iyileştirmek” yerine, belirli bir kalite hedefi, “üçüncü bileşen hattındaki uygunsuzlukları azaltmak” olacaktır, eğer üçüncü bileşen üretim hattı, uygun olmayan ürün için en sorunlu alan olarak verileri gösteriyorsa.

Ölçülebilir olmalı; Bir amaç ölçülemiyorsa, elde edilip edilmediğini nasıl bileceksiniz? Bir kalite hedefini etkili kılmak için ölçülebilir olması gerekir, bu nedenle bu, “üçüncü bileşen satırındaki uygunsuzlukları %15’ten %5’e düşürme” hedefine sahip olmanın, “kaliteyi iyileştirmek” demekten çok daha etkili olduğu anlamına gelir. Üçüncü hedef satırındaki ürünlerin sayısı.” Yapılan kusurları ölçebilir ve bu nedenle kusurların sayısını azaltmak için planlar yapabilirsiniz, ancak belirsiz bir “kalite” ölçüsü daha geçicidir ve iyileştirmeleri planlamak çok zordur.

Kabul edilebilir hedefler; Bir hedefin kabul edilmesi için öncelikle üst düzey yönetim tarafından oluşturulması ve onaylanması gerekir. Yönetim hedef üzerinde anlaşmaya vardığında, hedefe ulaşmak için planları uygulamak için gerekli olacak organizasyonun her seviyesine iletilmesi gerekir ve organizasyonun bu seviyelerindeki insanlar planın ulaşılabilir olduğu konusunda hemfikir olmalıdır. Bu katılım olmadan, hedefe tam olarak ulaşamayabilirler ve plan başarısızlığa mahkûm olabilir.

Gerçekçi hedefler ortaya koymak; Bir hedefle gerçekçi olmak, onu kuruluşunuzda satmayı kolaylaştıracaktır. Çalışanlarınıza kusurları %50’den %2’ye düşürmek istediğinizi söylerseniz, özellikle nesnenin etrafındaki planlar iyileştirmeyi desteklemiyorsa bunun nasıl mümkün olduğunu göremezler. Gerçekçi hedefler belirlemek ve daha fazlasını başarmak, gerçekçi olmayan hedefler belirlemekten ve her zaman beklentilerin gerisinde kalmaktan daha iyidir. En kaliteli hedeflerin buradaki gibi olduğunu unutmamak gerekir.

Termin süresi belirtilmiş; Gerçekten etkili olması için, bir hedefin onunla ilişkili bir termin süresine sahip olması gerekir. Uyumsuzlukları gelecek yıl %15’ten %5’e düşürme hedefi demek, bir planın düzgün bir şekilde takip edilebilmesi için tarihlere sahip olması gerektiğinden, daha iyi bir planlama yapılmasına olanak tanır. Yine, ilgili zamana sahip olmak, hedeflerinize ulaşmada ne kadar yakın olmayı umduğunuzu izlemenize izin verecektir.

Kalite Hedeflerinin Oluşturulması

Kalite hedeflerini uygularken gerekli olan son adım, bunların yalnızca ilgili kişilere iletildiğinden değil, aynı zamanda her bireyin kendi katılımını anladığından emin olmaktır. Eğer amaç “üçüncü pencere öğesi satırındaki uygunsuzlukları gelecek yıl %15’ten yüzde 5’e düşürmekse”, o zaman üçüncü pencere youtube izlenme satin al öğesi satırında çalışan çalışanların yalnızca hedefin ne dediğini değil, nasıl olacağını da anlamaları gerekir. 

Ölçülmeli, gerçekleşmesi için hangi planlar var ve bunları ileriye taşımak için planları nasıl etkileyeceği. İyileştirme, arka planda gizli planlara sahip olmakla değil, nasıl çalıştıklarını iyileştirmeye dahil olan süreçten sorumlu kişilerin bulunmasıyla sağlanır. Bu sadece süreci iyileştirmekle kalmayacak, aynı zamanda çalışanların moralini ve yetkilendirmesini de iyileştirecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.