Hasar Değer Kaybı Nedir ?

Trafik kazaları sonucu araçlarda meydana gelen hasarlar vasıtalarda belli bir oranda değer kaybı yaşanmasına yol açar. Bu değer kaybı neticesinde aracın ikinci el piyasasında satışı gerçekleşeceği zaman bedelinde bir düşüş yaşanır. Hasar Değer Kaybı Nedir ? Dendiğinde yaşanan bu maddi değer kaybından söz edilmiş olur.

Kaza sırasında tutulacak raporlara bağlı olarak kusursuz ya da az kusurlu olan tarafın aracında bir hasar oluştuğunda bu durum aracın değerinde bir düşüş yaşanmasına yol açar. Araç değer kaybı olarak bilinen bu süreçte araç sahibi aracın değerinde oluşan değer kaybını talep etme hakkına sahip olur.

Hasar değer kaybı talep edileceği zaman izlenmesi gereken yollardan ilki kusurlu olan tarafın sigorta şirketine bir dilekçe ile birlikte ihtarname çekmesidir. Çekilecek ihtarname ile birlikte bir dilekçe hazırlanır. Bu dilekçede kusursuz olan tarafın kimlik bilgilerinin yanı sıra raporlar , sigorta poliçesi gibi evrakların da yer alması gerekmektedir.

Sigorta şirketine yapılacak başvurulara sigorta şirketi 15 gün içerisinde bir yanıt verir. Bu cevabın istenilen şekilde olmaması durumunda ise Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru gerekir. Bu müracaat sırasında da dilekçe verilmesi hukuki sürecin bir parçasıdır.

Sigorta Tahkim Komisyonu da talep edilenleri olumsuz karşıladığında dava açma hakkı kişilere tanınır. Araç değer kaybı talebinde bulunacak kişinin koşulları sağlamış olması gerekirken öncelikle kaza nedeni ile kusursuz olan tarafın kendisi olması önemli bir ayrıntıdır.

Bunun yanı sıra aracın hasar gören bölgesinde daha önce bir onarım gerçekleşmemiş olması da zorunludur. Zarar gören taraf yaşadığı zararı belgelemek durumunda olurken bunu ispat etme yükümlülüğüne sahiptir. Bundan dolayı da hukuki bir değer taşıyan belgelere gereksinimi olur.

Araç değer kaybı dilekçe örneği hazırlanırken bilgilerin eksiksiz ve tam olması önemlidir. Bu dilekçede yer alacak bilgiler kişinin kimlik bilgilerinin yanı sıra kazaya ilişkin raporlardır. Tarafsız bir eksper tarafından hazırlanması gereken teknik raporlar da bu belgelerden biridir.

Eksperin hazırlayacağı raporda araçta oluşan hasarın aracın satış değerinde yaratacağı düşme de belirlenir. Dilekçeye ek olarak sunulacak bu belgeler de hukuki bir değer taşır. Dilekçe ile başvuru hakkı kişilere tanınan kanun yollarından biridir.

Bu başvurular istenilen neticeyi vermediği takdirde dava açma hakkı bulunur. Bu süreçlerin hukuki bir temsilci ile aşılması hak kayıplarının önlenebilmesi açısından önem arz eder.

Araç değer kaybı başvurusu önce sigorta şirketine yapılırken sonraki aşama Sigorta Tahkim Komisyonu olur. Bu müracaat sırasında belgelerin tam olması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir