Kunut duaları nedir ve anlamları nedir?

 Namazda okunan Kunut dualarının Arapça okunuşu ve anlamları insanlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Kunut duaları hangi namazda okunur ve Türkçe ne anlama gelmektedir?

Namaz kılmak İslam dinini kabul etmiş kişilere Allah’ın yapmalarını emrettiği bir ibadettir. Her ibadetin belirli şartları bulunduğundan namazında belirli şartları bulunur. Namazın birçok çeşidi bulunur. Bunlar,  farz, vacip ve nafile diye üçe ayrılırlar. Kunut dualarıysa vacip namazlardan olan Selati vitir namazında kılınan namazda okunması gereken bir duadır. İşte Kunut dualarının Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı…

Kunut dualarının Arapça okunuşu nedir?

Kunut duası 1

Allâhumme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu’minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra kullehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk.

Kunut duası 2

Allâhumme iyyâke na’budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes’a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nahşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhiıg.

Kunut dualarının anlamları nedir?

Kunut duası 1

“Allahım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.”

Kunut duası 2

“Allahım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.”

Selati vitr namazı nasıl kılınır?

1. Rekat

“Niyet ettim Allah rızası için bu günün Vitir namazını kılmaya” diye niyet ederiz

“Allahu Ekber” diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke’yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Suresini okuruz

Kur’an’dan bir sure okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

Besmele çekeriz

Fatiha okuruz

Bir namaz suresi okuruz

“Allahu Ekber” diyerek yeniden Tekbir alırız

Kunut dualarını okuruz

Rüku’ya gideriz

Secde’ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde’ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

“Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diye selam vererek namazı tamamlarız

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir