Ana sayfa Asayiş Subay ve astsubayların atama yönetmeliğinde değişiklik

Subay ve astsubayların atama yönetmeliğinde değişiklik

134
0
PAYLAŞ
Söz konusu değişiklik kapsamında Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının 6’ncı bendine "fonksiyon alanlarının özelliklerine göre" şeklinde ilave yapıldı.
 
Ayrıca, aynı fıkraya şu bentler eklendi:
 
"Sıralı hizmet garnizonu: Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen garnizonlardan, sınıfların veya fonksiyon alanlarının özelliklerine göre, personele önceden tebligat yapmak şartı ile yönetmelik esaslarına uygun bir sıra dahilinde atama yapılan garnizonları,
 
Öz kadrolar: Görevin niteliği nedeniyle öncelikle ilgili sınıftan/branştan personelin görev yapacağı görev yerlerini, 
Fonksiyon alanları: personelin sınıfından bağımsız belirli bir ihtisas alanında uzmanlık gerektiren görev sahasını, 
İtibari hizmet süresi: sıralı hizmet garnizonlarında gün olarak geçirilen sürenin ilgili hükümde belirtilen katsayı ile çarpımı sonucu bulunan süreyi."
 
"Fonksiyon alanı" ibaresi eklendi
 
Yönetmeliğin 7’nci maddesine de "Subayların atanmaları, bu yönetmelik esaslarını ve meslek programlarının maksadını gerçekleştirecek şekilde hazırlanmış sınıf/branş/ihtisas (fonksiyon alanı), mesleki gelişim plan/paternlerine uygun olarak, atamada planlı değişimi sağlayacak şekilde yapılır", "Sınıf/branş/ihtisas’ ibaresinden sonra gelmek üzere ‘/fonksiyon alanı’" ibareleri eklendi.
 
Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin birinci fıkrasındaki "aynı sınıf’ ibaresinden sonra gelmek üzere de "fonksiyon alanı" ibaresi getirildi.
 
Yönetmeliğin 14’üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilerek, şu fıkra eklendi:
 
"d) Sınıf, branş, fonksiyon alanı ve ihtisasları,
 
Milli Savunma Bakanlığına yapılacak atamalarla, burada görevli personelin atamaları, Milli Savunma Bakanlığı ile koordine edilir."
 
İlgili bu bende de "fonksiyon alanı" ilave edildi.
 
Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.
 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here