Adalet sistemi AB sıralamasında düşük puan alıyor

Avrupa Komisyonu’nun AB Adalet Puan Tahtası 2023’e göre, Yunan adalet sisteminde çok sayıda devlet görevlisi, yargıç ve avukat olabilir, ancak bir bütün olarak toplum için verimli bir şekilde çalışmıyor. 

Rapor, sürekli birikmekte olan yeni davalarla birlikte, davaların karara bağlanmasında büyük gecikmelere dikkat çekiyor. Ayrıca, kamuoyu yargıya güvenmiyor çünkü yargının siyasallaştığına ve ticari çıkarların etkisinde olduğuna inanıyor.

Sonuçlar, tüm üye devletler için belirlenen özel göstergeler temelinde ölçüldü ve yıllık olarak gözden geçirildi.

Yunanistan, özellikle adaleti sağlamak için gereken sürenin uzunluğunda ve aynı zamanda mahkemelerin işleyiş biçiminde, ne yargıçların ne de avukatların modern teknolojilerden yeterince yararlanmadığı görüldüğünden, geride kalmaktadır.

Bununla birlikte, devlet bütçesi, Yunanistan’ın ekonomik durumuyla ilgili olarak adalet sektörüne yeterince yatırım yapıyor.

Yunanistan, bütçesinin %0,35’ini yargı sistemine harcıyor ki bu, gayri safi milli gelirine oranla önemli ve AB ortalamasının üzerinde.

Yunanistan, yaklaşık 37 yargıçla, 100.000 kişi başına düşen yargıç sayısı açısından AB’de üçüncü sırada yer alıyor.

Hırvatistan 100.000’de yaklaşık 42 yargıçla başı çekerken, İrlanda 100.000’de yaklaşık dört ile oransal olarak en azına sahip.

Yunanistan, yaklaşık 100.000’de 400 avukat sayısıyla AB’de üçüncü sırada yer alıyor.

Lüksemburg, Kıbrıs’ın (100.000’de 470) önünde en fazla avukata (100.000’de 500) sahiptir. İsveç, 100.000’de 50’nin biraz üzerinde olan en azına sahiptir.

Yunanistan’da, bir medeni, idari veya ticari davanın ilk aşamada sonuçlandırılması tipik olarak yaklaşık 700 gün sürerken, Danimarka için bu süre 50 günden azdır. Danimarka’dakinden biraz daha yüksek olsa da, AB ortalaması da benzer şekilde 50’nin altındadır.

Yunanistan ayrıca, diğer AB ülkelerine kıyasla bir davanın görülmesi için Kıbrıs’tan (900’den fazla) sonra ikinci en uzun bekleme süresine (700 gün) sahiptir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir