Bulgarca Türkçe çeviri

Kiril alfabesini kullanan bir Slav dili olan Bulgarcadan Türkçeye çeviri yapabilmek için Bulgarcanın bazı özelliklerini iyi bilmek gerekmektedir. Bulgarca Türkçe çeviri yapabilmek için öncelikle Bulgar alfabesi iyi öğrenilmelidir. Çünkü bu dilin en büyük zorluğu alfabesidir. Ancak alfabeyi bir kez öğrendikten sonra dilin temellerini kavramak kolay olacaktır. İki dil arasındaki en çok çeviri, teknik belgeler, vekâletnameler, iş sözleşmeleri ve ticari belgeler bazında gerçekleşmektedir. Bu yüzden Bulgarca Türkçe çeviri yaparken ticari terimlere hâkim olmak gerekmektedir.

Bulgarca Türkçe çeviri için bu dilin geçirdiği değişimleri bilmek de önemlidir. Bulgarca’nın tarihsel gelişiminde toplam dört ana dönem vardır. Bunlar; tarih öncesi dönem, eski Bulgarca dönemi, Orta Bulgarca dönemi ve Modern Bulgarca dönemidir. Bulgarların ilk kullandıkları alfabe, glagolitik adı verilen alfabeydi. Bu alfabe iki kardeş tarafından yaratılmıştı. Yazmak için oldukça karmaşık bir yapısı vardı. Bulgarlar daha sonra Kiril alfabesini kabul ettiler. Bulgar dili 1945 yılında 2 harfin çıkarılmasıyla son şeklini aldı ve halen günümüzde Bulgaristan’da ve tüm dünyada modern Bulgarca olarak öğretilmektedir.

Bulgarcanın alfabesinde 30 harf vardır. Bulgarcada kelimeler, eril, dişil ve nötr olarak üçe ayrılır ve kelimenin son harfi, kelimenin türünü de belirler. Çekim ekleri kelimelerin türlerine göre değişmektedir. Bu dilde 6 ünlü harf bulunur. Ünsüzler ise üç çeşittir. Bunlar; yumuşak sessizler, sert sessizler ve tınılı sessizlerdir. Kelimelerin telaffuzları sessiz harflerin yanına gelen ünlüler tarafından belirlenir. Rusça ile çok benzer bir dil olan Bulgarca, Türkçe diline çevrilirken kelimelerin anlam farklılıklarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle uluslararası anlaşmalarda, sözleşme, taahhütname, vekâletname ve hukuki yazışmalar gibi belgelerin çevrilmesinde Bulgarca Türkçe çeviri yaparken teknik terimlerin iyi bilinmesi, çevirinin kaliteli olmasını sağlayacaktır. https://ceviricozumleri.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir