Daha fazla borç ödemesi için havuç ve sopa

Hükümet, mahkeme dışı mekanizma yoluyla borç ödemelerini artırmak için havuç ve sopa yaklaşımını kullanıyor: Eylül ayı sonunda Meclis’e sunulacak bir yasa tasarısına dahil edilecek hükümler aracılığıyla, uyumsuzluk durumunda cezaları sıkılaştırıyor.

Amaç, yönetim şirketlerinde %30’u aşan düzenlemelerin temerrüdünü sınırlamaktır (bankalar için temerrüt oranı %15 ile sınırlıdır), bu durum, ele alınmaya çalışılan mekanizmanın etkinliğini sekteye uğratmaktadır. önemli bir kısmı özel borçla.

Anlaşmanın imzalanmasından birkaç ay sonra anlaşmaya uyulmaması, borçlular arasında üzerinde mutabakata varılan çözümün avantajlı olup olmadığı konusunda var olan güvensizliğe ve aynı zamanda anlaşmadan çekilmenin eşlik etmediği bir duruma atfedilmektedir. cezalar.

Borçluların borçlarının düzenlenmesine ilişkin tasarruflarını karakterize eden temel bir yanlış anlama, algoritmadan kaynaklanan teklifin ve dolayısıyla ödemek zorunda kalacakları taksitlerin yalnızca gelirlerini dikkate aldığını düşünmeleridir. 

Bu doğru değil. Uzlaşma teklifi mülklerinin tamamı üzerinden yapılıyor ve dolayısıyla ortaya çıkan taksit hem onların gelirlerinden hem de borçlunun sahip olduğu mülkün değerinden oluşuyor. Bu kural, düzenleme sonrasında alacaklının kendisini açık artırma durumunda olacağından daha zor bir durumda bulamayacağı ilkesine dayanmaktadır. Bu unsurun borçluları caydıracağı düşünülüyor ve bu nedenle Mali Sektör ve Özel Borç Yönetimi Genel Sekreterliği, borçluları düzenlemeye uymaya teşvik etmek amacıyla daha fazla borç kesintisine yol açacak düzenlemeler yapıyor.

Değişikliklerin bir parçası olarak, borçlunun borcunun bir kısmını avans ödemesi yoluyla geri ödeyerek daha iyi bir düzenlemeye ulaşması olasılığı da değerlendiriliyor; bu, bugüne kadar mahkeme dışı algoritma tarafından öngörülmeyen bir şey.

Kanun tasarısı, yargısız uzlaşma anlaşmasının, zorla infaz eylemlerinin, yani açık artırmaların gerçekleştirilmesi için uygulanabilir bir başlık olmasını sağlayacak. 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir