Dernek Kurmak İçin Gerekli Belgeler

Dernek kurma belgeleri, dernek kurarken beklide zaman ayıracağınız en geniş kapsamlı uygulamadır. Dernek kurmak için gerekli belgeler aşağıda liste halinde verilmiştir. Bu listeye yönetmelikten de ulaşabilirsiniz. İşte dernek kurma belgeleri;

l Dernek kurmak için ilk olarak en az 7 gerçek veya tüzel kişiye ihtiyaç bulunmaktadır.

l Gerçek ya da tüzel en az 7 kurucu tarafınca doldurulmuş ve bu taraflarca imzalanmış Kuruluş Bildirim Formu.

l Dernek kurucularının her biri tarafından tüm sayfaları imzalanmış dernek tüzüğü metni.

l Derneğin kurucu üyelerine ait İkametgah bilgileri, nüfus cüzdan fotokopileri ve sabıka kayıt belgeleri

l Kurucuları şahsi beyannameleri

l Dernek kurucuları içinde tüzel kişiliklerin de olması durumunda, bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesiyle tüzel kişiliklerin organları tarafınca görevlendirilen gerçek kişi de belirtilmek şartıyla bu konuda alınan kararın örneği,

l Kurucuların içerisinde yabancı uyruklu kurucular bulunuyorsa, bunların Türkiye’ de ikamet etme hakkına sahip olduklarını belirten belgelerin onaylanmış örnekleri,

l Yazışma ve tebligatları alma konusunda yetkilendirilmiş kişi veya kişilerin isim soy isim, yerleşim bilgileri ve imzalarının yer aldığı belge

l Dernek kurucularının içinde yabancı dernek veya vakıf ve dernek dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar var olması durumunda, bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabileceğine dair İçişleri Bakanlığı tarafından izin verildiğini gösteren aynı zamanda dernek kurucuları tarafından da imzalanmış yazılı beyan,

l Eğer dernek çocuk derneği ise; kurucuların yasal temsilcilerinin izninin olduğunu içeren belge

Dernek Tüzüğünün Hazırlanması

Dernek kurma belgeleri arasında yer alan dernek tüzüğünün hazırlanmasında birçok bilgiye ihtiyaç vardır. Dernek kurulurken tüzüğün hazırlanmasında birçok kişi bilgi sahibi olmak istemektedir. Zorunlu tüzük maddeleri mevzuatta açıkça belirtilmiştir. Mevzuata uygun bir tüzük hazırlamanız, derneğin faaliyetlerinde ve amaçları geliştirmek konusundan gerekli olan gelirde de daha etkili olacaktır.

Muhakkak derneğe ait bir tüzük olmalıdır ve bu tüzük mevzuatta yer alan emredici kurallara aykırı bir şekilde hazırlanmamalıdır. Tüzükteki düzenlenen konular var ise bu aşamada kanunun tamamlayıcı hükmüne bakılır.

Tüzükte Bulunması Gerekenler

l Derneğin ismi ve merkez bilgileri

l Derneğin amacı, amaç konuları, çalışmaları ve faaliyet alanı

l Derneğe üye olma ve üyelikten ayrılmanın şartları ve şekli

l Genel kurulun ne şekilde, ne zaman toplanacağına dair bilgi

l Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma şekli ve kurlları

l Yönetim kurulunun görevleri ve yetkileri

l Dernek şubesinin bulunması ve belirtilmesi

l Derneğin borçlanma usulü ve şekli

l Dernek üyelerinin aidatları

l Derneğin iç denetim şekli

l Tüzükte yapılabilecek değişikliklerin usulü

l Derneğin feshedilmesinde mal varlıklarının hangi şekilde tasfiye edileceği

Kaynak: https://elkagroup.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir