Kıbrıslı işverenler vergi revizyonu istiyor

Kıbrıs’taki işverenler vergi sisteminin kapsamlı bir şekilde elden geçirilmesini savunuyor ve ekonomik aktiviteyi ve rekabet gücünü artırmayı amaçlayan önemli değişiklikler öneriyor.

Tasarruflardan kazanılan faiz vergilerinin %10’a düşürülmesi de dahil olmak üzere bireysel vergi oranlarında ayarlamalar yapılması çağrısında bulunuyorlar. Ayrıca son yirmi yılda artan yaşam maliyetinin hesaba katılması için vergiden muaf eşiğin yükseltilmesini de öneriyorlar. Ek olarak, ev alıcılarının kredi faizlerini vergiye tabi gelirlerinden düşmelerine olanak tanıyacak bir “ipotek indirimi” programının başlatılmasını, potansiyel olarak harcanabilir gelirin artırılmasını ve ekonomik aktivitenin teşvik edilmesini öneriyorlar. Ayrıca, çiftlere/bekar ebeveynlere vergileri ayrı ayrı veya birlikte beyan etme seçeneğinin tanınmasını öneriyorlar. Son olarak, yetkilileri diğer Avrupa ülkelerindeki uygulamalarla uyumlu olarak Avrupa Birliği’nden arazi satışlarında KDV muafiyeti sağlamaya çağırıyorlar.

İşverenler, şirketlere yük getiren belirli temettü vergilerinin kaldırılmasını savunarak kurumlar vergisinde önemli değişiklikler yapılması için baskı yapıyor. AB düzenlemelerine uyum sağlamak için kurumlar vergisi oranının %15’e çıkarılmasını öneriyorlar. Buna ek olarak, Kıbrıslı şirketlerin eşit şartlara sahip olması için temettü vergi oranının %17’den %5’e düşürülmesini öneriyorlar. İşletmeleri desteklemek için transfer ücretlerinde %50’lik kesintinin kalıcı hale getirilmesini de öneriyorlar.

Bireysel ve kurumsal vergilerin ötesinde, işverenler vergi sisteminin çeşitli yönlerinde değişiklik yapılmasını öneriyor. Vergi idaresini basitleştirmek için sermaye kazancı vergisinin %15’e düşürülmesini ve bunun kurumlar vergisi oranlarıyla uyumlu hale getirilmesini öneriyorlar. Küçük işletmeler için transfer fiyatlandırması kurallarının basitleştirilmesini ve şirketlerin zararlarını üç yıla kadar geri taşımalarına ve 10 yıl ileriye taşımalarına izin verilmesini savunuyorlar. Ayrıca, rekabet gücünü artırmak amacıyla birleşme ve satın alma yapan şirketlere vergi teşvikleri öneriyorlar. Ayrıca araştırma ve yeşil sektörlerdeki yeni girişimler ve yatırımlar için vergi indirimi talep ediyorlar. Son olarak, belediye vergilerinin düzene sokulması ve damga vergisi kanunlarının revize edilmesi ihtiyacını vurguluyorlar. 

İşverenler, önerilen reformların bir parçası olarak yeşil vergilendirmeye öncelik veriyor. Çevre dostu endüstrilere yapılan yatırımlar için vergi indirimi ve enerji tasarruflu bina ve güneş paneli satın alınmasına yönelik teşvikler öneriyorlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir