OECD raporlarına göre doğrudan yabancı yatırımlar 2021-2023’te %62 arttı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) en son “Rakamlarla Doğrudan Yabancı Yatırım” raporuna göre, Yunanistan’daki doğrudan yabancı yatırım (DYY), son üç yılda önceki döneme kıyasla keskin bir artış gösterdi. 

OECD, 2017-2019 üç yıllık dönemde ortalama 4,15 milyar dolar olan doğrudan yabancı yatırımın, 2021-2023 üç yıllık dönemde 6,7 milyar dolara ulaştığını ve Yunan ekonomisinin önemli büyüme oranları kaydetmesiyle %62’lik bir artışa işaret ettiğini buldu.

2020’de doğrudan yabancı yatırım 3,2 milyar dolara düşmüştü ancak bunun nedeni, küresel doğrudan yabancı yatırımın o yıl %58 oranında düşmesiyle ekonomik aktivitenin durmasına neden olan koronavirüs salgınıydı.

Yunanistan’daki doğrudan yabancı yatırımlar 2021’de 6,3 milyar dolara sıçrayarak 2022’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 8,4 milyar dolara ulaştı. 2023’te ise 5,4 milyar dolara gerileyerek 2017-2019 dönemine göre daha yüksek bir seviyeyi korudu.

OECD’ye göre doğrudan yabancı yatırım, çoğunlukla satın almalar ve birleşmeler veya yeni üretim birimlerinin yaratılması yoluyla özsermayenin edinilmesini, kârların yeniden yatırılmasını ve işletme içi borçlanmayı içermektedir.

Yunanistan’da 2022’de Doğrudan Yabancı Yatırım Pozisyonu 50,8 milyar dolara, yani GSYİH’nın %23,2’sine yükseldi.

Yunan şirketlerinin yurtdışındaki doğrudan yatırımlarındaki artış da dikkat çekiciydi; bu gelişme aynı zamanda Yunan ekonomisinin büyüyen gücünü de yansıtıyordu. Yurt dışı yatırımlar 2017-2019 döneminde ortalama sadece 429 milyon dolardan, 2021-2023 üç yıllık dönemde 2,8 milyar dolara sıçradı. Hatta 2023’te de büyümeye devam ederek neredeyse 4 milyar dolara ulaştılar. 2022’de Doğrudan Yabancı Yatırım Pozisyonu 16,7 milyar dolar veya GSYİH’nın %7,7’si olarak gerçekleşti. [AMNA]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir