Ortodoks Paskalyası için seferler önümüzdeki birkaç saat içinde zirveye çıkacak

***** ÐÑÏÓÏ×Ç - ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ **** ** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç **

Paskalya yolcularının sonuncusu Atina’dan ayrılırken, Cuma günü Pire limanından Ege adalarına doğru 18, Argosaronik Körfezi adalarına ise 32 feribotun tam kapasiteyle yola çıkması planlandı. 

Ege adalarına gitmek üzere Rafina limanından 14, Lavrio limanından ise 10 feribotun daha kalkması planlanıyor.

Perşembe günü, Pire’den Ege adalarına doğru 4 bin 275 araç ve 27 bin 263 yolcu taşıyan 21 feribot, Rafina’dan 11 bin 941 yolcu ve 2 bin 767 araç taşıyan 16 feribot, Lavrio limanından ise 3 bin 721 yolcu ve 1.105 araç taşıyan 10 feribot hareket etti.

Bu arada Cuma günü Yunanistan’ın başkenti yakınındaki otoyollarda trafik yoğunlaşırken, sürücüler Paskalya tatilini köylerde ve kırsal kesimde kutlamak için Atina’dan dışarı çıkmaya başladı. Paskalya için ayrılışın önümüzdeki birkaç saat içinde zirveye ulaşması bekleniyordu.

Trafik polisinin açıkladığı resmi rakamlara göre Perşembe günü sabah 6’dan Cuma sabah 6’ya kadar Corinth ve Lamia yönüne giden gişelerden toplam 119 bin 896 araç geçti. Perşembe günü saat 15.00 ile 22.00 arasında ve Ortodoks Kutsal Cuma günü saat 6.00 ile 16.00 arasında, 3,5 tonun üzerindeki kamyonların dışarıya giden şeritleri kullanması yasaktır.

Bu Paskalya için geçen yıla göre özellikle artan trafik, 1 Mayıs Çarşamba gününden itibaren açılmaya başlayan sezonluk otellerin büyük bir kısmı için pratik olarak yaz sezonunun başlangıcına denk geliyor. Yunanistan’daki sezonluk otellerin çoğunun kapılarını açması bekleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir