Yunanistan Küresel İnovasyon Endeksi’nde 42. sırada yer aldı

Yunanistan’ın inovasyonla ilgili sorunu, Cenevre merkezli Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından Çarşamba günü 2023 baskısı açıklanan Küresel İnovasyon Endeksi’nin iki alt endeksinde özetlenebilir.

Yunanistan, yükseköğretime kayıtlı nüfus yüzdesi açısından ankete katılan 132 ülke arasında birinci sırada yer alıyor; aynı zamanda “Üniversite-sanayi araştırma geliştirme iş birliği” sıralamasında da 118. sırada yer alıyor.

Genel olarak bakıldığında Yunanistan, 2022’de 44. sıraya göre hafif bir iyileşme göstererek 42. sırada yer alıyor.

Yunanistan’ın güçlü noktaları arasında yazılıma yapılan harcamaların GSYH içindeki payı (13. sırada), lojistik performansı (18. sırada) ve belki de şaşırtıcı bir şekilde çevresel performansı (28. sırada) yer alıyor. GSYİH yüzdesi (109.), işgücü verimliliği artışı (109.), örgün eğitim sunan firmalar (76.) ve girişimcilik politikaları ve kültürü (69.) olarak sermaye oluşumunda alt yarıda yer alıyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir