Dernek Muhasebesi Nasıl Tutulur

Derneğin kurulum işlemlerinden sonra mutlak surette güncel olarak tutulması gereken defterler vardır ve bu defterlerin noter tasdikli olması gereklidir. Onaylanması gereken belgelerden biri olan muhasebe kayıt defteri, derneğin gelir ve gider kalemlerinin kayıt altına alınmasında kullanılmaktadır. Dernek gelirleri sağ sütuna giderleri ise sol sütuna kaydedilmektedir.

Dernek muhasebesi nasıl tutulur sorusunun cevabı yalnızca gelir ve gider kalemlerinin kaydedilmesinden ibaret değildir. Bu kayıtların aynı zamanda ilk dört aylık süreçte hesap tablolarının oluşturulması, işletmeye ait bilanço standardında defter tutulması ve beyanname verilmesi gibi işlemler dernek muhasebe tutma işlemlerinde gereklidir. Bağımsız muhasebeci ile bu işlemlerin yürütülmesi ve mümkünse ilgili muhasebecinin dernekler kanunu ve yönetmeliğini olabildiğince iyi bilmesi gereklidir.

Dernek Muhasebesi Tutmanın Usulleri

Dernek muhasebe tutma işlemlerinde ilk dört aylık süreçte bir önceki yılın gelir-gider tablosunun işlenmesi gerekmektedir. Gelir ve giderde meydana gelebilecek fazlalık veya açık, bir sonraki dönemler için de sorun teşkil edebilir ve umulmadık cezalar ile karışılasıma olanağı da vardır. Bu nedenle bu tarz işlemler için mali müşavir ile çalışma seçeneği değerlendirilmelidir.

Bilanço veya defter tutmak arasında da farklar vardır. Maliye Bakanlığının yıllık olarak çıkarttığı uygulama gereğince belirli bir tutarın üzerinde gelir akışı olan derneklerde bilanço usulü kayıt tutmak ortalamanın altında olan dernekler ise defter kaydı tutmaktadır. İstenen takdirde ise bilanço usulü kayıt tutmak da yapılabilecek işlemler arasında yer almaktadır.

Derneklerin kayıt veya bilanço defterleri mutlak surette 10 sene boyunca saklanması gerekmektedir. Kayıtların eksik, yanlış veya hatalı olması durumunda dernek başkanı da dahil olmak üzere bütün yönetim kadrosu sorumludur. Dernek makbuzlarının çoğaltılması, dernek gelir toplanması için yetki belgesi, yıllık beyannamenin eksiksiz bir şekilde verilmesi, evrakların arşivlenmesi ve bu işlemlerin zamanında yapılması derneğin girdi çıktılarının günlük olarak belirlenmesi muhasebe tutma incelikleri arasındadır.

Kaynak: https://istanbuldernek.com/dernek-muhasebesi-nasil-tutulur/

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir