Sıcak hava cuma gününe kadar sürecek

***** ÐÑÏÓÏ×Ç - ÓÇÌÅÉÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÍ ÁÑ×ÉÓÕÍÔÁÊÔÇ ****** Ç öùôïãñáößá Ý÷åé ëçöèåß ÷ùñßò ôç ñçôÞ Üäåéá ôùí åéêïíéæüìåíùí. Ç äçìïóßåõóç ôùí ÷áñáêôçñéóôéêþí ôïõò ãßíåôáé áðïêëåéóôéêÜ ìå åõèýíç ôïõ ÷ñÞóôç *****

Meteo hava durumu servisi, sıcaklıkların Salı günü 21 santigrat dereceye kadar çıkacağını ve mevsimsel olmayan sıcak havanın Cuma gününe kadar süreceğini tahmin etti.

Koşullar genel olarak açık olacak ve özellikle İyon adaları, ana karanın batı ve kuzeydoğu kesimleri, doğu Ege, Kiklad, Oniki Adalar ve Girit olmak üzere bazı ada bölgelerinde yerel yağmur bekleniyor.

Sabah ve akşam saatlerinde görüş mesafesi yerel olarak sınırlı olacak ve ağırlıklı olarak batı ve kuzey kıta kesimlerinde yer yer sis oluşacak.

Sıcaklıklar ana karanın batı, orta ve kuzey kesimlerinde 17 ila 19 derece, ülkenin geri kalanında ise 19 ila 21 derece arasında seyredecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir